Diensten
Telefoon: +31 (0) 161  434 050
Vertrouwen en respect

Bij de keuze van een notariskantoor spelen verschillende motieven een rol. Welke reden u ook heeft, een duurzame en succesvolle zakelijke relatie kan alleen ontstaan wanneer deze gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en respect, openheid en eerlijkheid.

Uw belang

Uw belang staat voor ons centraal. Onze kracht ligt in onze werkwijze, die vooral ligt in het  goed luisteren naar uw wensen.

Uw wens

Alles draait om uw vraag en welke oplossing u als de meest wenselijke ziet. Wanneer alle gegevens duidelijk zijn, gaan wij op zoek naar het meest adequate antwoord.

Betrouwbaarheid en betrokkenheid

Of het nu gaat om een diep ingrijpende gebeurtenis of een kleine zakelijke wijziging, elke verandering verdient een evenwichtig en goed antwoord. Een antwoord dat getuigt van betrouwbaarheid en betrokkenheid.  Het gaat daarbij altijd om de juiste balans tussen wat objectief, noodzakelijk en individueel het meest gewenst is.

Bijzonder

Het opmaken van een notariële akte heeft vaak een bijzondere betekenis in iemands leven.  
Het is uitermate belangrijk om een goede en vertrouwde gesprekspartner c.q. raadsman te hebben, die een klantgerichte en een van nature betrokken beroepshouding heeft. 
Mr. N.P.C.M. Thielen, notaris heeft een bijzonder goed luisterend oor en adviseert en informeert op prettige professionele, onafhankelijke en onpartijdige wijze.
Op zijn kantoor staan kwaliteit, betrouwbaarheid en degelijkheid, flexibiliteit en persoonlijke dienstverlening voorop.

Het kantoor hecht er belang aan om een duurzame relatie op te bouwen en deze goed te onderhouden.

Wat en waarover……
  • overdracht van onroerend goed

  • hypotheken

  • huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden

  • samenlevingscontracten

  • testamenten

  • oprichten van een BV

  • oprichten van een stichting of een vereniging

  • aandelenoverdrachten

  • bedrijfsoverdrachten

  • en nog veel meer…